top of page

בטיחות בעבודה ואישורים הכרחיים

אישורי בטיחות בעבודה הם מסמכים המוכיחים שמדובר בעסק שקיבל את האישורים הנדרשים, המעידים שהעסק יוכל להגיב כראוי בעת אירוע בטיחות בעייתי. אישורי הבטיחות מבטיחים שהעובדים השונים יוכלו לפעול במקום העבודה שלהם כשהם בטוחים מאיומים שונים כמו למשל שריפה.

בין אם מדובר בהעסקת עובדים זרים בסיעוד או בהעסקת פועלים באתר הבנייה על פיגומים, יש כמה מסמכי בטיחות בסיסיים הנדרשים לכול עסק, כדי שיוכל לקבל אישור להפעלת מקום העבודה, כמו:

  • אישור כיבוי אש

  • אישור תקינות קירות המבנה

  • אישור תקינות מערכות החשמל

  • אישור הנוגע ליציאות חירום מהמבנהשמירה על בטיחות בסביבת העבודה

הנה כמה טיפים לשמירה על הבטיחות במקום העבודה כדי להבטיח שהצוות יהיה בטוח ושהעסק ימשיך להתנהל כרגיל.

להדגיש את החשיבות של תרבות הבטיחות

בטיחות במקום העבודה היא משימה שאף פעם לא מסתיימת והיא לא רק באחריות של צוות הבטיחות של העסק. עדיף שהארגון כולו ישאף לבנות תרבות בטיחות במקום העבודה, שכולם אחראיים לה.

תרבות בטיחות כוללת אמונות והתנהגויות המקובלות בחברה ונוגעות לבטיחות במקום העבודה. ניתן לומר שיש לו תרבות בטיחות חזקה וחיובית כאשר הארגון נותן עדיפות לבטיחות, מעבר לכל דבר אחר. תרבות בטיחות במקום העבודה דורשת מעורבות של כולם, מהעובד החדש ביותר ועד למנכ״ל החברה. כאשר הבטיחות טבועה בתרבות הארגונית, כל העובדים ייראו זאת כסטנדרט ולא כסתם איזו דרישה פורמלית לא מחייבת.

לעודד מודעות למצב

אם לא תדעו מה קורה בעסק שלכם לא תוכלו להגיב למצבי חירום. אמנם, קשה להימנע במאה אחוז מאירועי בטיחות במקום העבודה, אבל אפשר לספק לעובדים כלים וכישורים שיפחיתו את הסיכונים.

חשוב לעודד את הצוות לתשומת לב מתמשכת באשר לסביבת העבודה שלהם ולסימון כל דבר שמעורר חשש לפגיעה. מודעות פעילה שכזו ניתן לגבש באמצעות סלוגן קליט כמו: ׳ראיתם משהו, תגידו משהו׳. פיתוח מודעות למצבי בטיחות שונים מפחית באופן דרסטי את הסיכוי לתאונות הניתנות למניעה.

לערוך הדרכות בטיחות באופן קבוע

סכנות במקום העבודה לא מתרחשות בדיוק כשנוח לכם. המשמעות היא שהעובדים צריכים להיות מוכנים היטב לפני שאלה יתרחשו. בטיחות במקום העבודה פירושה:

  • שהעובדים שלכם מצוידים במערך המיומנויות הנדרש לשמירה על הבטיחות בארגון שלכם.

  • שמיומנויות אלה מחודדות לאורך זמן באמצעות הדרכות והכשרות.

להפעיל תרגולי חירום

לאחר שהעובדים עברו הכשרות ויודעים מה לעשות במקרה של אירוע מסוכן, מומלץ להפעיל תרגולים כדי להשריש את ההליכים בזיכרון שלהם. התרגול נותן לעובדים מושג מוחשי הרבה יותר לגבי איך תהיה התגובה שלהם בזמן אמת, מאשר רק ישיבה בשיעור הדרכה או צפייה בסרטון.

תרגולים אלה יכולים להיות תרגילי אש שבמהלכם העובדים יודעים איך להגיע ליציאות החירום, או תרגיל תגובה לתאונת בטיחות כמו החלקה או נפילה.


Comentarios


bottom of page